Kontakt

Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan eller ring 070-750 58 83.

Om

25 år i näringslivet

Under snart 25 år har Michael Riise föreläst för- och tränat människor i yrkeslivet i att kommunicera. Under denna tid har han utvecklad en teknik för att utveckla presentationer, ledarskap, grupparbeten och kundmöten via föreläsningar, seminarier och träningsprogram som är unika i sitt slag. Michaels erfarenheter som regissör, pedagog, skådespelare och dansare ligger grund för det unika träningsmaterialet, tillsammans med flera teoribildningar om kommunikation, där han bidrar med sin definition av kommunikation.

2013 kom han ut med en lärobok om kommunikation, Sinnena är större än språket. Han har en filosofie Masterexamen med den nya uppsatsen Kommunikationens anatomi – för regissör och ensemble. Sedan 2009 föreläser han på Uppsala Universitet och har hittills haft ca 300 organisationer inom näringsliv, offentlig verksamhet och skolor som uppdragsgivare. Några tidigare uppdragsgivare är Microsoft, Posten, Ålands Landskapsregering, ÅF, Vattenfall, Ericsson, Skandia, Scania och Avanza. Som pedagog inom teater har han bland annat varit verksam på Calle Flygares Teaterskola i ca 10 år. 

Michael Riise I Foto © Peter Knutson

Regissör sedan 1990

Michael Riise är även regissör med ca 35 produktioner bakom sig, samt ett 30 – tal som scenartist på stora och små scener i Sverige, samt inom film och media. Han är för närvarande ordförande i föreningen för Teater och Dokumentation i Järfälla och har tidigare varit ordförande i Stiftelsen Rosenlundsteatern, suttit i styrelsen för Svenska Regissörsföreningen inom TF, representant i KLYS mm. Han ställer höga krav på konstnärlig kvalitet och tekniskt utförande. Tolkningen och komposition ligger i centrum för hans arbete. Konsten har ett omistligt värde i sig som en av förutsättningarna för vår civilisation. Michael vänder sig emot den teatersyn som ser identitetspolitik, mångfald och andra politiskt korrekta idéer som överordnade det konstnärliga uttrycket.