Vill du synas, sälja och påverka?

Kroppen har en avgörande betydelse för kommunikation. Vårt beteende styrs av våra tankar och känslor och uttrycks med våra kroppar. För den som vill synas, sälja och påverka är kroppsspråket avgörande. Mer än någonsin tidigare utsätts människor ständigt för digitala plattformar, men det mänskliga mötet medför ett omistligt mervärde. Tal- och skrivspråket tillmäts i allmänhet för stor vikt. Det måste alltid kopplas samman med kroppen. 

Detta är mycket viktigt eftersom retoriska knep som klatschiga formuleringar, att styra samtalet eller positiva värdeord inte räcker för att påverka. Allt för få inser detta. Ett direkt möte där det händer något mellan avsändare och mottagare gör däremot ett verkligt intryck.  Avsändaren måste av mottagaren avläsas som trovärdig. Det är avgörande för framgång.  

Detta får du ut av kursen

  • Kunskap om kopplingen mellan kroppsspråket och talspråket 
  • Praktisk kunskap för att vara öppen, tydlig och uppmuntrande
  • Praktisk kunskap i att improvisera, samt i att skapa tillit och respekt

Kursformat

Seminarium 3 timmar, 6 timmar eller 15 timmar (2 heldagar). Hel kurs 30 timmar (10 tillfällen x 3 timmar) 

Kurstider och lokal

Företagsinternt: kurstider enligt överenskommelse med beställaren. Lokaler finns att hyra. Öppna kurser: meddelas på denna sida och via sociala medier

Antal deltagare

Kurser på gruppnivå kräver minst 6 deltagare. Kurser på individnivå 1- 5 deltagare

Priser

Företagsinternt: enligt överenskommelse. Öppna kurser: meddelas på denna sida och via sociala medier

Kursdiplom

Kursdiplom ges till de deltagare som genomfört den korta kursen (15 timmar) eller den långa kursen (30 timmar). Detta gäller på både individnivå och gruppnivå. 

© Copyright 2016 Michael Riise

Anmälan till kursen

Vill du ha mer information om kursen? Skicka ett mail till info@riiseregi.se