Utveckla presentationer, kroppsspråk och övrig kommunikativ förmåga

Hur öppen, tydlig, uppmuntrande är du? Hur mycket respekt och uppmärksamhet visar du andra? Hur mycket använder du din fantasi?

I dagens samhälle talas det mycket om kommunikation. Men få talar om kommunikation i dess ursprungliga och egentliga betydelse: att göra något gemensamt. Att vara bra på att kommunicera innebär att vara bra på att sända (att nå någon med det jag vill ha sagt) och bekräfta (att bekräfta det som någon vill säga mig). Dessa grundläggande förmågor bör tränas och hållas vid liv. Den som utveckla sin förmåga att kommunicera får betydligt lättare att påverka, leda, undervisa, sälja, omhänderta, gestalta, stötta och samarbeta med andra människor. Den som vill skapa bra samarbeten på jobbet och god försäljning bör vara bra på att få medarbetaren eller kunden att bekräfta sitt budskap.

Kommunikation är vårt sätt att skapa gemenskap med varandra. Det är en förmåga som går att träna. Teatern utgör en kunskapskälla för mänsklig kommunikation, som bör utnyttjas i betydligt högre grad en vad som är fäller idag. Kommunikation är undertext och mycket större än tal- och skrivspråk (som endast utgör en del). Förmågan att nå varandra med vårt seende, hörande och kropp bör tränas och utvecklas under hela livet.

Vi erbjuder kurserna Kroppsspråk, Presentationsteknik och Rollspel. Dessa utgör det kompletta träningsprogrammet, men du kan välja att läsa kurserna separat. För dig som vill genomgå ett anpassat träningsprogram så ges den möjligheten under Individuellt program i presentationsteknik.

kurser

Kroppsspråk 1-4

Vill du bli bättre på att leda, påverka, skapa förtroende, eller undervisa? Förmågan att kommunicera går att träna, på samma sätt som du tränar din fysik. Det här seminariet är en introduktion för dig som vill lära dig hur det går till.

Presentationsteknik

Storytelling, struktur, process och framträdande. Träna dig i att skapa och berätta en historia, lär känna de grundläggande verktygen i presentationsteknik och att repetera ditt eget framträdande på golvet.

Storytelling

Stärk självförtroendet, förtydliga yrkesrollen, gestalta konfliktsituationer. Lär dig att kommunicera i din yrkesroll, kommunicera självförtroende, höja och sänka din status eller kanske lyckas i en förändringsprocess.

Individuellt program i presentationsteknik

Ett specialanpassat program för dig som vill gå lite djupare. Vi skräddarsyr utbildningen efter dina behov med utgångspunkt i kurserna ”kroppsspråk, presentationsteknik och rollspel”.