Praktisk träning i att mötas och presentera.

Förstå hur du kommunicerar

I dagens samhälle talas det mycket om kommunikation. Men få talar om kommunikation i dess ursprungliga och egentliga betydelse: att göra något gemensamt. Att vara bra på att kommunicera innebär att vara bra på att sända (att nå någon med det jag vill ha sagt) och bekräfta (att bekräfta det som någon vill säga mig). Dessa grundläggande förmågor bör tränas och hållas vid liv. Den som utveckla sin förmåga att kommunicera får betydligt lättare att påverka, leda, undervisa, sälja, omhänderta, gestalta, stötta och samarbeta med andra människor. Den som vill skapa bra samarbeten på jobbet och god försäljning bör vara bra på att få medarbetaren eller kunden att bekräfta sitt budskap.

Kommunikation är vårt sätt att skapa gemenskap med varandra. Det är en förmåga som går att träna. Teatern utgör en kunskapskälla för mänsklig kommunikation, som bör utnyttjas i betydligt högre grad en vad som är fäller idag. Kommunikation är undertext och mycket större än tal- och skrivspråk (som endast utgör en del). Förmågan att nå varandra med vårt seende, hörande och kropp bör tränas och utvecklas under hela livet.

Vi erbjuder kurserna praktisk träning i att kommunicera och presentera som ger dig unika möjligheter att träna och utveckla kroppsspråk och presentationsteknik. Dessa utgör det kompletta träningsprogrammet, men du kan välja att läsa kurserna separat. För dig som vill genomgå ett anpassat träningsprogram så ges den möjligheten under individuellt program i presentationsteknik.

kurser

kommunicera med kroppen

Vill du bli bättre på att leda, påverka, skapa förtroende, eller undervisa? Förmågan att kommunicera går att träna, på samma sätt som du tränar din fysik. Det här seminariet är en introduktion för dig som vill lära dig hur det går till.

seminarier i kroppslig kommunikation

tema Öppenhet
tema Tydlighet
tema Uppmuntran
tema Respektera
tema Tillit
tema Improvisation

(välj halvdag 3 timmar och heldag 6 timmar,
grupper 6 – 20 deltagare)

grupp träningsprogram i presentationsteknik

BASPROGRAM 2 heldagar och en halvdag (15 timmar)
IMPLEMENTERING 10 halvdagar (30 timmar)

(grupper 6 – 20 deltagare)

individuellt träningsprogram i presentationsteknik

Ett specialanpassat program för dig som vill gå lite djupare. Vi skräddarsyr utbildningen efter dina behov med utgångspunkt i kurserna ”kroppsspråk, presentationsteknik och rollspel”.

BASPROGRAM 20 timmar: Kroppsspråk 1 – 4
IMPLEMENTERING 20 timmar: Praktisk träning
PROCESS 20 timmar: Regi av presentation