storytelling

stärk förmågan att få flöde i din kommunikation och att formulera idéer och visioner. Förtydliga yrkesrollen och gestalta konfliktsituationer för att skapa insikt om kommunikativa problem

storytelling

Vill du ha extra kul i din kommunikativa utvecklingsprocess ska du testa storytelling. Förmågan att använda sig av sin fantasi är en väsentlig del av den kommunikativa förmågan.

Här tränar du dig i att få ett flöde i ditt budskap och i din förmåga att formulera visioner. en avgörande förmåga för entreprenörer som vill skapa något nytt och vill förmedla sin idé om produkten och om hur företaget ska se ut om tio år. Träna dig i att fabulera, skapa och berätta en historia.

kommunicera din yrkesroll

Vad är en roll? Något som bara finns på teater och film, eller även i verkligheten, på jobbet, i hemmet, hos släkt och vänner? Att se yrkesrollen och hålla rollen är av stor vikt för att uppnå goda resultat. Men vad gäller för att jag ska bli trovärdig och skapa tillit hos andra?

Här går vi igenom rollen och jag eller ”jag som rollen”. Yrkesrollen, hur ser den ut för mig? Hur bottnar jag i mig själv när jag kommunicerar? Träna dig i att identifiera roller, specificera roller, att fördela roller och att hålla rollen.

© Copyright 2016 Michael Riise

format

Föreläsning 1-2 timmar. Seminarier, halvdag, heldag, två heldagar eller 30 timmar. Varje seminarium är 3 timmar för grundläggande träning och 6 timmar för utökad träning och personliga omdömen, beroende på kundens beställning.

Lokalen bör ha plats för träning på golvet och projektor för slides och whiteboard. Pris meddelas efter förfrågan och lokal kan bokas på annat ställe än hos kunden.

Reservation för ändringar i seminariernas olika delmoment.