seminarier tema

Tre specialseminarier

kroppsspråk 1-4

Här får ni grunderna i mitt basprogram kroppsspråk om ni inte gått mitt startseminarium.

Praktiska övningar, teoretiska termer och praktiska kommunikativa råd för ledarskap, samarbete och förändringsarbete varvas här.  Detta seminarium utgör grunden för mitt fortsatta program.

presentera i grupp

Här får ni jobba med presentationer i grupp och lära er de praktiska grunderna för att snabbt skapa en gemensam presentation. Ni får återkoppling och förbereder en ny version av samma presentation.

process och framträdande

Repetera ditt eget framträdande på golvet. ”Hur” något presenteras är lika betydelsefullt som ”vad” som presenteras. Därför bör hur, löpa jämsides med utvecklingen av vad. Hur kan en genomarbetad presentation av ditt material se ut?

Här repeterar du och utnyttjar processarbetets möjligheter att nå betydligt längre än tidigare. Vi inleder med ”vad” kontra ”hur” och fortsätter med betydelsen av rummets utformning, ditt rörelsemönster under framträdandet och din placering i rummet. Vilka är din publik? Hur ser checklistan ut. Att mer tänka ”moodboard” än text. Hur koncentrerar du dig innan och under framträdandet? Träna dig i att repetera och ”pröva”. Framträd tillsammans med din grupp. Ge och ta emot konstruktiv feedback

© Copyright 2016 Michael Riise

format

Föreläsning 1-2 timmar. Seminarier, halvdag, heldag, två heldagar eller 30 timmar. Varje seminarium är 3 timmar för grundläggande träning och 6 timmar för utökad träning och personliga omdömen, beroende på kundens beställning.

Lokalen bör ha plats för träning på golvet och projektor för slides och whiteboard. Pris meddelas efter förfrågan och lokal kan bokas på annat ställe än hos kunden.

Reservation för ändringar i seminariernas olika delmoment.