Introduktion

träna dina fysiska uttryck för att leda och påverka

agera receptivt och var tydlig

I mitt eget ledarskap har jag lärt mig hur viktigt det är att sända och bekräfta på ett optimalt sätt med mina medarbetare. Förmågan att kommunicera går att träna, på samma sätt som du tränar din fysik. Det här seminariet är en introduktion för dig som vill lära dig hur det går till.

Här presenteras några grundläggande verktyg som du får testa. Att skapa en relationer effektivt. Seende, lyssnande, kroppslig och språklig kommunikation, organisation och pedagogik. Viktiga nycklar till ledarskap som att ”anpassa, leda och bryta vanor”.

visa respekt och uppmuntra

Jag har fått uppleva vilka resultat som går att uppnå med mina medarbetare om jag är bra på att få dem att känna sig respekterade och uppmuntrade. Hur de kan överträffa sig själva och nå en kvalitet i sitt arbete som överträffar förväntningarna.

Här får du lära känna verktyg som ”jag och du” samt koncentration, intention och ”kongruens”. Att skapa förtroende och bra tillstånd i gruppen och hur jag uppmuntrar till bättre självförtroende.

sätt ramar du håller och använd din fantasi

Att hålla det jag lovar och att våga tänka nytt har en avgörande betydelse för resultatet.

Här handlar det om kommunikation på olika nivåer och ”ramkompetens”, förmågan att hållarna utfästelser över tid. Här tränar vi oss även i att utveckla förmågan att improvisera och att utnyttja den mycket viktiga förmågan fantasi.

© Copyright 2016 Michael Riise

format

Föreläsning 1-2 timmar. Seminarier, halvdag, heldag, två heldagar eller 30 timmar. Varje seminarium är 3 timmar för grundläggande träning och 6 timmar för utökad träning och personliga omdömen, beroende på kundens beställning.

Lokalen bör ha plats för träning på golvet och projektor för slides och whiteboard. Pris meddelas efter förfrågan och lokal kan bokas på annat ställe än hos kunden.

Reservation för ändringar i seminariernas olika delmoment.