Den missförstådda retoriken

Mina träningsprogram i kommunikation lär oss grunderna om hur människor kommunicerar med varandra och vilka fenomen och balanser som dessa kan regleras av. Vi tränar oss i att improvisera, fokusera och att bli trovärdiga. Vi lär oss om tillstånd och upplevelser och intentionens, riktningens och rytmens betydelse. Här handlar det både om att förstå, vilket vi gör med kroppen, och begripa, som vi gör med de kognitiva funktionerna i vårar hjärnor. Under senare år har Läs mer…

Kommunikation kan vara dans

Vi kan välja att utveckla vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi kan välja att inte göra det. Det senare gäller för dem som på ett eller annat sätt skyler över sina egna kommunikativa möjligheter. Den som däremot låter sig själv upptäcka hur seende, hörande ock kropp relaterar till talspråket, får många fördelar i livet. Hur vi klär oss, klipper oss och rör oss signalerar vilka vi är eller vill vara. Det berättar om vår livsstil och våra drömmar. Läs mer…