Produktioner

Vill du veta mer om pågående uppsättningar?
Eller är du intresserad av att utvecklas på scenen?

Lär dig kommunicera

Vill du bli bättre på att presentera med kroppen?
Träningsprogram, seminarier och föreläsningar för dig som vill nå lite längre.

Blogg

människors möte ett måste idag!

Att mötas och att samtala är inte nödvändigtvis samma sak. Samtalet bygger på de uttalade orden, som blir meningar, som kanske blir ett tyckande, som kanske blir ett utbyte av idéer. Att samtalet just bygger på det verbala utbytet, på argument med olika grad av mer eller mindre känslosamt framför logik, är också dess svaghet.

kommunikation kan vara dans

Vi kan välja att utveckla vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi kan välja att inte göra det. Det senare gäller för dem som på ett eller annat sätt skyler över sina egna kommunikativa möjligheter. Den som däremot låter sig själv upptäcka hur seende, hörande ock kropp relaterar till talspråket, får många fördelar i livet.

den missförstådda retoriken

Mina träningsprogram i kommunikation lär oss grunderna om hur människor kommunicerar med varandra och vilka fenomen och balanser som dessa kan regleras av. Vi tränar oss i att improvisera, fokusera och att bli trovärdiga.