teaterregi &
kommunikationsträning

utvecklar svensk scenkonst och människor

40 år på scen och 20 år med kommunikation  

foto: Lars-Erik Hedendahl